Ta hand om din personal och kunderna

Vinn kundernas besök genom att ge det där lilla, extra mervärdet. För om du gör dina kunders liv lättare så kommer de också bli mer villiga att besöka ditt företag. Nu och även framöver.

Vad är det som gör att dina kunder vill anlita ditt företag? Har ni den absolut bästa produkten på hela marknaden? Är priset det lägsta inom ert område? Eller är det något annat som gör att ni drar hem så pass många kunder och köp att ni kan överleva och mer därtill?
Kanske mervärden som är av det mjuka slaget, som att ni är trevliga eller att ni har installerat en effektiv laddstation för företag? En laddstation som gör att era kunder kan ladda upp sina bilar på mycket kort tid, och därefter bege sig vidare hem eller vidare på andra äventyr.

Summan av alla faktorer

Hur kommer det sig att du blev tillsammans med din partner? Är det för att det finns en speciell kemi? Att ni råkade vara på rätt plats vid rätt tillfälle? Eller är det på grund av en mängd olika faktorer som gör att ni blir ett vinnande koncept?
Troligen är det samma sak när det gäller varför du började arbeta på ett visst företag. Eller varför du valt att bli kund hos en speciell leverantör. Det är helt enkelt summan av en mängd olika faktorer som gör att det blivit så som det blivit. Som att du har en elbil och laddningsmöjligheter finns.

Laddstation till bostadsrättsföreningen

Det blir allt vanligare med elbilar och från år 2030 ska det heller inte längre gå att köpa bensin- och dieselbilar. Detta innebär också att behovet och efterfrågan på laddmöjligheter ökar.

För en bostadsrättsförening kan en laddstation åt föreningens medlemmar vara en bra investering. Förutom att det är en bra service ökar det också värdet på lägenheterna och gör bostadsrättsföreningen mer attraktiv. Har man dessutom kommersiella lokaler som man hyr ut till företagare kan laddmöjligheten göra lokalerna mer gångbara och leda till att man kan ta ut mer i hyra. Det går åt mycket el för att ladda en bil och av säkerhetsskäl kan man inte ladda via ett vanligt eluttag, utan man måste använda sig av särskilda laddstolpar eller laddboxar för elbilar. Detta innebär att man även måste se över hela elsystemet och eventuellt bygga ut detta, för att det ska klara den ökade belastningen.

Man kan få bidrag

Som bostadsrättsförening kan man ansöka om ekonomiskt stöd från staten för att installera laddstationer för elbilar. Men först bör man undersöka hur stort behovet är i föreningen för att kunna beräkna hur många stationer som behövs idag, men även i framtiden, Det finns laddstationer för inomhusbruk och garage, men även för parkeringsplatser utomhus. Vissa system är också smarta och det går att se vem exakt som har använt laddboxen och på så vis även läsa av elförbrukningen. Är man en bostadsrättsförening som funderar på att installera någon typ av laddsystem för elbilar ska man kontakta några olika företag och jämföra deras olika system och priser. Läs mer om laddstationer på denna sida: laddstationbostadsrättsförening.se