Laddstation till bostadsrättsföreningen

Det blir allt vanligare med elbilar och från år 2030 ska det heller inte längre gå att köpa bensin- och dieselbilar. Detta innebär också att behovet och efterfrågan på laddmöjligheter ökar.

För en bostadsrättsförening kan en laddstation åt föreningens medlemmar vara en bra investering. Förutom att det är en bra service ökar det också värdet på lägenheterna och gör bostadsrättsföreningen mer attraktiv. Har man dessutom kommersiella lokaler som man hyr ut till företagare kan laddmöjligheten göra lokalerna mer gångbara och leda till att man kan ta ut mer i hyra. Det går åt mycket el för att ladda en bil och av säkerhetsskäl kan man inte ladda via ett vanligt eluttag, utan man måste använda sig av särskilda laddstolpar eller laddboxar för elbilar. Detta innebär att man även måste se över hela elsystemet och eventuellt bygga ut detta, för att det ska klara den ökade belastningen.

Man kan få bidrag

Som bostadsrättsförening kan man ansöka om ekonomiskt stöd från staten för att installera laddstationer för elbilar. Men först bör man undersöka hur stort behovet är i föreningen för att kunna beräkna hur många stationer som behövs idag, men även i framtiden, Det finns laddstationer för inomhusbruk och garage, men även för parkeringsplatser utomhus. Vissa system är också smarta och det går att se vem exakt som har använt laddboxen och på så vis även läsa av elförbrukningen. Är man en bostadsrättsförening som funderar på att installera någon typ av laddsystem för elbilar ska man kontakta några olika företag och jämföra deras olika system och priser. Läs mer om laddstationer på denna sida: laddstationbostadsrättsförening.se